<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> TANULMÁNYI TÁMOGATÁS 2021

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS 2021

2021-10-04 08:35:13

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS 2021

ISKOLAKEZDÉSI TANULMÁNYI TÁMOGATÁS

 

Kedves Mikepércsi Iskolások, Szülők!

 

Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segítését, a szülők iskoláztatással kapcsolatos terheinek enyhítését. Ennek érdekében 2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a „Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot”, amelynek keretében ismét lehet igényelni a képviselő-testület által 2014-ben bevezetett tanulmányi támogatást.

Tájékoztatom a szülőket és az érintett diákokat, hogy 2021. évben a tanulmányi támogatás megilleti az általános iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az alábbi feltételek fennállása esetén:
-    az igénylő a tanulmányi támogatás iránti kérelmét benyújtja,
-    a diák a 28. életévét nem töltötte be és általános, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
-    családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét (99.750,-Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).
A jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti a közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató 28. életévét be nem töltött diákot is, feltéve, hogy keresőtevékenységet nem folytat, és erről írásban nyilatkozik, melyet kérelméhez csatol. A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek.

 

A tanulmányi támogatás összege:
-    általános iskolai tanuló estén:                           10.000,-Ft/tanuló
-      középiskolai tanuló esetén:                               14.000,-Ft/tanuló
-    főiskolai, egyetemi hallgató esetén:              18.000,-Ft/hallgató

 

A támogatás igénylésére szolgáló „Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására" elnevezésű formanyomtatvány letölthető Mikepércs Községi Önkormányzat honlapjáról (www.mikepercs.hu. internetes oldalról) vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs, Óvoda utca 4. szám) Ügyfélszolgálati Pultjánál.


A kérelemhez mellékelni kell:
-    az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, kivéve a Mikepércsen tanuló általános iskolásokat,
-    a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását a kérelemben meghatározott formában,
-    esti vagy levelező tagozatos diák nyilatkozatát arról, hogy folytat-e keresőtevékenységet.

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez
tanulmányi támogatás megállapítására" formanyomtatvány
kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalhoz (Mikepércs, Óvoda utca 4. szám)
Mikepércs Polgármesteréhez címezve

legkésőbb 2021. október 29. napjáig.

 

Tisztelettel,
                                                   Tímár Zoltán  
                                                   polgármester

 

 

Letölthető támogatási kérelem:

 

Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta