<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázat munkakör betöltésére - jogász

Pályázat munkakör betöltésére - jogász

2020-01-07 12:29:34

Pályázat munkakör betöltésére - jogász

 Mikepércs Községi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

Jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a jegyző hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási, hatósági feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Jogász,

•         Közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett jogi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6509/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

•         Elektronikus úton dr. Vántus Tamás részére a onkormanyzat@mikepercs.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mikepércs Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. január 6.

•         Önkormányzat honlapja - 2020. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta