<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázat munkakör betöltésére - gazdasági vezető

Pályázat munkakör betöltésére - gazdasági vezető

2020-01-07 12:35:35

Pályázat munkakör betöltésére - gazdasági vezető

 Mikepércs Községi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

Gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 11-12.§-aiban meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Ávr. 12.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott képesítési követelmények való megfelelés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett gazdasági vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

•         a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6508/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.

•         Elektronikus úton Major Andrea részére a onkormanyzat@mikepercs.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok közül a jegyző által kiválasztott jelentkezőket személyes interjúra hívja meg a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalba. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mikepércs Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. január 6.

•         Önkormányzat honlapja - 2020. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta