<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Iskolakezdési tanulmányi támogatás

Iskolakezdési tanulmányi támogatás

2020-10-05 16:29:16

Iskolakezdési tanulmányi támogatás

 

Kedves Mikepércsi Tanulók, Szülők!

 

Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segítését, a szülők iskoláztatással kap-csolatos terheinek enyhítését. Ennek érdekében 2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a „Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot”, amelynek keretében ismét lehet igényelni a képviselő-testület által 2014-ben bevezetett tanulmányi támogatást.

 

Tájékoztatom a szülőket és az érintett diákokat, hogy 2020. évben a tanulmányi támogatás megilleti az általános iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az alábbi feltételek fennállása esetén:


-    az igénylő a tanulmányi támogatás iránti kérelmét benyújtja,
-    a diák a 28. életévét nem töltötte be és általános, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagoza-tán, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
-    családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legki-sebb összegének három és félszeresét (99.750,-Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).
-    a jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti közép-vagy felsőfokú oktatási in-tézményben esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató 28. életévét be nem töltött diákot is, felté-ve, hogy keresőtevékenységet nem folytat, és erről írásban nyilatkozik. A diákmunka nem minősül kereső-tevékenységnek.

 

A tanulmányi támogatás összege:
-    általános iskolai tanuló estén:            10.000,-Ft/tanuló
-    középiskolai tanuló esetén:                        14.000,-Ft/tanuló
-    főiskolai, egyetemi hallgató esetén:    18.000,-Ft/hallgató

 

A támogatás igénylésére szolgáló „Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására" elnevezésű formanyomtatvány letölthető a honlapunkról vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs, Óvoda u. 4.) Ügyfélszolgálati Pultjánál.


A kérelemhez mellékelni kell:
-    az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, kivéve a Mikepércsen ta-nuló általános iskolásokat,
-    a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását,
-    esti vagy levelező tagozatos diák nyilatkozatát arról, hogy folytat-e keresőtevékenységet.

 

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez
tanulmányi támogatás megállapítására" formanyomtatvány
kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.)
Mikepércs Polgármesteréhez címezve
legkésőbb 2020. október 30. napjáig.


Mikepércs, 2020. szeptember 22.

                                                                                          Tisztelettel,
                                                                                                             Tímár Zoltán  
                                                                                                             polgármester

 

Igényléshez szükséges nyomtatvány:

Kérelem iskolakezdési tanulmányi támogatáshoz
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


pafi.hu - PÁLYÁZATFIGYELŐ

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

MAGYAR FALU PROGRAM
Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta