<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláslehetőség - Tanyagondnok

Álláslehetőség - Tanyagondnok

2021-01-13 07:16:57

Álláslehetőség - Tanyagondnok

 

Mikepércs Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mikepércs Községi Önkormányzat

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanyagondoki szolgálattál járó feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         tanyagondnoki képesítés, vagy tanyagondnoki képzés vállalása

•         legalább 10 éves gépjárműveztetői gyakorlat

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         jó helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:

•         szociális érzékenység,

•         empátia,

•         rugalmasság,

•         kötetlen munkaidő vállalása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Önéletrajz

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény

•         Nyilatkozat a tanyagondnoki képesítés megszerzésének 1 éven belüli vállalásáról

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

•         Személyesen: Vida Gáborné, Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mikepercs.hu - 2021. január 13.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 13.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

MAGYAR FALU PROGRAM
Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta