<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetésünk - Csodavár Óvoda, óvodapedagógus

Álláshirdetésünk - Csodavár Óvoda, óvodapedagógus

2020-09-22 09:40:58

Álláshirdetésünk -  Csodavár Óvoda, óvodapedagógus

 Csodavár Óvoda -Mikepércs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csodavár Óvoda -Mikepércs

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 MIKEPÉRCS, Petőfi utca 34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása. (Nemzeti Köznevelési Törvény, az Óvodai-nevelési országos Alapprogramja és a helyi Pedagógiai Program alapján)

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs-,együttműködési és empatikus készség,

•         Kiváló szintű innovatív szemlélet,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csodavár Óvoda -Mikepércs címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6111/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Rácz Gabriella részére a csodavarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Rácz Gabriella, Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csodavár Óvoda hirdetőtáblája - 2020. szeptember 22.

•         Önkormányzat honlapja - 2020. szeptember 22.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 22.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


pafi.hu - PÁLYÁZATFIGYELŐ

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

MAGYAR FALU PROGRAM
Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta