<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés - könyvelő

Álláshirdetés - könyvelő

2020-01-02 10:17:22

Álláshirdetés - könyvelő

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok teljes körű ellátása, költségvetési beszámoló készítése, a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések és adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások, statisztikák jelentése, áfa bevallás, leltározás, selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási feladatok, banki és pénztári feladatok és gazdasági adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett pénzügyi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6502/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő .

•         Elektronikus úton dr. Vántus Tamás részére a onkormanyzat@mikepercs.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: dr. Vántus Tamás, Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok közül a jegyző által kiválasztott jelentkezőket személyes interjúra hívja meg a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalba. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mikepércs Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. január 2.

•         Önkormányzat honlapja - 2020. január 2.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció
Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta