<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés- jogász

Álláshirdetés- jogász

2021-08-24 08:52:56

Álláshirdetés- jogász

Mikepércs Községi Önkormányzat
                       
pályázatot hirdet

jogász
munkakör betöltésére.


A munkajogviszony időtartama:

határozott idejű (2 év)

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése. Az önkormányzati fenntartású intézmények dokumentumainak elkészítése (Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító okirat, szabályzatok, stb.) törvényességi szempontú véleményezése, ellenőrzése. A feladatkörébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítése, illetve elkészítése, szerződések teljesítésének nyomon követése, szükség szerint szerződés-módosítások előkészítése.
Részvétel a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések, helyi rendeletek előkészítésében.


Jogállás, illetmény és juttatások:
Megegyezés szerint
                       
Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú végzettség,
•    Jogász


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Jogi szakmai tapasztalat 1-3 év


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása
•         részletes szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata
•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6.


A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4598 /2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.
•         Elektronikus úton dr. Vojtkó-Pék Ildikó- jegyző részére a onkormanyzat@mikepercs.hu  E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


•         Mikepércs Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2021. augusztus 24.
•         Önkormányzat honlapja - 2021. augusztus 24.
 

 

 
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta