<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés- Hatósági ügyintéző

Álláshirdetés- Hatósági ügyintéző

2021-05-31 08:25:52

Álláshirdetés- Hatósági ügyintéző

 Mikepércs Községi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Gyed,Gyes idejére de legfeljebb 2024. október 8 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági ügyek és hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, szerződések, megállapodások előkészítése.A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos teljeskörű ügyintéző (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, statisztikai jelentések készítése, adóellenőrzés stb., az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, jogász vagy igazgatásszervező,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett jogi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

•         hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek teljes pályázati anyagba betekinthessenek

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3265/2021 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző .

•         Elektronikus úton dr. Vojtkó-Pék Ildikó részére a jegyzo@mikepercs.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mikepércsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2021. május 31.

•         Önkormányzat honlapja - 2021. május 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta