<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés - Csodavár Óvoda óvodapedagógus-határozott időre

Álláshirdetés - Csodavár Óvoda óvodapedagógus-határozott időre

2021-09-13 07:32:05

Álláshirdetés - Csodavár Óvoda óvodapedagógus-határozott időre

 

Csodavár Óvoda -Mikepércs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csodavár Óvoda -Mikepércs

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Gyed,Gyes idejére de legfeljebb 2025. február 23. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása. (Nemzeti köznevelési Törvény, az Óvoda-nevelési országos Alapprogramja és a helyi Pedagógiai Program alapján)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs-,együttműködési és empatikus készség,

•         Kiváló szintű innovatív szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

•         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csodavár Óvoda -Mikepércs címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4803/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Soóky-Szili Krisztina részére a csodavarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csodavár Óvoda hirdetőtáblája - 2021. szeptember 13.

•         Önkormányzat honlapja - 2021. szeptember 13.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta